Begrensning

Du kan be om at vi begrenser bruken av dine personopplysninger.

Vær imidlertid oppmerksom på at vi må ha tilstrekkelig opplysninger for å kunne levere avtalte tjenester til deg som kunde.