Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.