Hvem deler vi opplysninger med?

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern eller eksterne underleverandører. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.