Hvem har ansvaret for dine personopplysninger?

Tafjord Kraft AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og vår konsernsjef har det formelle og overordnede ansvaret. Datterselskapene er behandlingsansvarlige innenfor sine virksomhetsområder og de daglige lederne er dermed ansvarlig for behandling av personopplysninger i de respektive selskapene. 

I tilfeller hvor vi har leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, tegner vi egne databehandleravtaler med disse. Databehandleravtalene sikrer at opplysningene dine bare blir brukt til det formålet som er avtalt. Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av tjenestene våre, som f.eks. ISP-tjenester, fakturatjenester, kundedialog, markedsføring og kommunikasjon.