Hvor lenge beholder vi personopplysninger om deg?

Teknisk informasjon om nettverket ditt:
Vi lagrer informasjonen om enhetene på nettverket ditt i fem dager. Du får tildelt en unik IP-adresse når du bruker internett, informasjonen behandler vi i tråd med blant annet Ekomforskriften. Som kunde hos oss får du denne av oss. IP-adressen identifiserer deg på nettet, og vi lagrer trafikkstatistikk knyttet til IP-adressen i 21 dager. Tilstandsdata om nettverksutstyret ditt lagres i 21 dager før det slettes eller anonymiseres for å brukes videre til statistiske formål og videreutvikling av tjenester.

Teknisk informasjon fra underholdningstjenestene våre:
Disse opplysningene slettes etter seks uker.

Informasjon om telefonabonnent:
Denne informasjonen slettes etter seks måneder.

Ellers behandler vi opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.