Hvordan vi beskytter personopplysningene dine?

For å sikre oss at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er kun ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang.

I tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler som sikrer at de kun blir brukt til det formålet som er avtalt.