Hva gjør jeg når fjernkontrollen ikke virker?

Dersom fjernkontrollen slutter å virke bør du først og fremst sjekke om batteriene må byttes. Om de er ok er neste steg å nullstille fjernkontrollen ved å gjøre følgende:

- Trykke og holde inne OK-knappen + Kildeknappen i ca. 5 sekunder (helt til LED lyset på fjernkontrollen blinker).


NB! Når du nullstiller fjernkontrollen fjerner du også koblinger som tidligere er satt opp. For å koble fjernkontrollen til Telia box gjør du følgende:

  1. Trykk Hjem-knappen
  2. Gå til innstillinger oppe til høyre (Tannhjul-symbolet), og trykk OK-knappen
  3. Gå til «Fjernkontroll og tilbehør - Legg til tilbehør», og trykk OK-knappen

Hold inne både Ok–knappen og den fargede Mikrofon-knappen på fjernkontrollen i 3 sekund til den øverste lysdioden blinker. Når systemet finner «Get fjernkontroll» trykker du på OK-knappen. Tilkoblingen vil bekreftes på skjermen.

Ved å koble fjernkontrollen sammen med TV-boksen via Bluethooth får du tilgang til flere nyttige funksjoner som:

  • Å bruke fjernkontrollen uten å måtte peke direkte mot TV-boksen
  • Automatisk oppsett for styring av TV'en med fjernkontroll (f.eks. nødvendig for volumstyring)
  • Søk og stemmestyring med Google Assistant