Hvorfor bruke bluetooth til å koble fjernkontrollen og TV-boksen?

Ved å koble fjernkontrollen sammen med TV-boksen via Bluethooth får du tilgang til flere nyttige funksjoner som:

  • Å bruke fjernkontrollen uten å måtte peke direkte mot TV-boksen
  • Automatisk oppsett for styring av TV'en med fjernkontroll (f.eks. nødvendig for volumstyring)
  • Søk og stemmestyring med Google Assistant

Denne tilkoblingen gjøres i løpet av førstegangs installasjon av TV-boksen. Hvis du må tilkoble på nytt: 

  1. Trykk Hjem-knappen
  2. Gå til innstillinger oppe til høyre (Tannhjul-symbolet), og trykk OK-knappen
  3. Gå til «Fjernkontroll og tilbehør - Legg til tilbehør», og trykk OK-knappen

Hold inne både Ok–knappen og den fargede Mikrofon-knappen på fjernkontrollen i 3 sekund til den øverste lysdioden blinker. Når systemet finner «fjernkontroll» trykker du på OK-knappen. Tilkoblingen vil bekreftes på skjermen.