Gjør Telia noen endringer på innholdet i TV-pakken?

Nei, Telia endrer ikke på innholdet. Vi har fortsatt konkurransedyktige priser på TV-pakken og et bredt tilbud av innhold i forhold til konkurrentene våre.