Hva gjelder denne avgiften?

Frem til årsskiftet var det moms-fritak for nyhetskanaler på TV. Fra og med 1. januar 2023 innførte imidlertid myndighetene merverdiavgift for disse kanalene også. 

Dette betyr at alle TV-distributører nå er pålagt å kreve inn merverdiavgift for nyhetskanalene fra TV-kundene - og videreformidle denne til staten.

For våre TV-kunder vil dette medføre en økning i prisen på TV-pakken på kr 46,- per måned fra og med 1. mars 2023.