Skjermen er svart, hva gjør jeg?

Dersom du opplever at skjermen blir svart etter oppkoblingen av TV-boksen kan du prøve å sette HDMI-kabelen inn i en annen HDMI-inngang. Det er også mulig å endre kilde (eng: Source) på fjernkontrollen som fulgte med din TV. Pass på at du bruker HDMI-kabelen som fulgte med TV-boksen.