Hvorfor hakker TV-bildet?

Det kan være tre årsaker til at TV-bildet hakker:

  1. Dersom du ikke skiftet HDMI-kabelen når du koblet til Get boXen kan dette være en av årsakene til at du opplever hakking eller krakelering av TV-bildet. Du må bruke HDMI-kabelen som fulgte med Get boXen eller en HDMI-kabelen av en nyere versjon tilsvarende 2.0b

  2. Dersom du har en switch/fordelingsboks som ikke støtter IGMP snooping mellom vår hjemmesentral og TV-boksen, vil du kunne oppleve hakking, svakt signal og forsinkelse på meny og kanalskifte. For å sjekke om dette er problemet kan du prøve å koble nettverkskabelen rett fra hjemmesentralen til TV-boksen (uten å gå via fordelingsboksen/switch).

  3. Kabler alene kan også være en årsak til hakking. Prøv å koble en ny nettverkskabel mellom hjemmesentral og TV-boksen.