Spesielle vilkår for avtale om TV- og mediatjenester

Gå til → generelle avtalevilkår.

 

1. Generelt

1.1  “Spesielle vilkår”

Disse “Spesielle Vilkår” gjelder for TV- og Mediatjenester for Privatkunder og Kollektive kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at TV/mediatjenestene utnyttes for privat bruk. Begrepet ”Kunder” vil i disse Spesielle vilkår referere til både Privatkunder og Kollektive Kunder.

 

1.2 Vilkårenes innbyrdes orden

De Spesielle vilkårene supplerer Tafjords avtalevilkår, som henvist i kontrakt/bestillingsskjema, ordrebekreftelsen for fiber- og bredbåndstjenester. Ved eventuell motstrid går de  herværende vilkår foran/mediatjenestene foran det som er angitt i TAFJORDs generelle avtalevilkårene.

 

2. TV/Mediatjenester

2.1 Tilgang

Tilgang til TV/mediatjenestene gis via en dekoder tilkoblet hjemmesentralen. Tilgang via Internett for visning på andre enheter enn TV innenfor og utenfor Kundens husstand tilbys som en tilleggs-tjeneste. Omfanget av det innholdet som tilbys ved pålogging via Internett vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med tilbudet som tilbys for visning på TV. Privatkunder kan som utgangspunkt benytte TV/mediatjenestene på flere TV-er innen samme husstand ved å leie flere dekodere som kobles til hjemmesentralen. Tilgang til TV/filminnholdet via Internett, innenfor og utenfor Kundens husstand, er begrenset til to samtidige brukere.

 

2.2 Bestillingsskjema/ordrebekreftelse

Disse angir konkret de TV/mediatjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Kunde ønsker å utvide TV/mediatjenestene kan tilleggstjenester bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse.

 

2.3 Bestilling

Privatkunder kan bestille filmer og andre programmer (VoD) gjennom bredbåndsnettet/Internett/mobil. Særlige pris- og leveringsbetingelser for slike tjenester opplyses ved bestilling. Ved bestilling av VoD tjenester skjer levering umiddelbart etter at bestillingen er gjennomført. Privatkunder har ikke angrerett ved bestilling av VoD-tjenester.

 

2.4 Bindingstid

Dersom det gjelder bindingstid for TV/mediatjenestene er dette angitt i bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen.

 

2.5 Innhold

Leverandøren tilbyr et variert tilbud av TV/mediatjenester. Det gis ingen garanti med hensyn til de ulike TV/mediatjenestenes innhold og sammensetning i løpet av Avtalens varighet. Leverandøren kan til enhver tid endre utformingen og funksjonaliteten i Leverandørens TV-portal. Leverandøren kan endre sammensetningen av kanaler og kanalpakker med 1 måneds varsel.

 

2.6 Tredjepartsinnhold

Leverandøren kan velge å gi en tredjepart (innholdsleverandør) mulighet til å tilby TV-/mediatjenester. Dersom Kunden velger å kjøpe TV-/mediatjenester fra en innholdsleverandør er Kunden forpliktet til å akseptere de særlige betingelser som innholdsleverandøren eventuelt benytter. Slike særlige betingelser vil opplyses ved bestilling. Tjenesten kan bli fakturert av Leverandøren. Klage på tjenesten kan da rettes til leverandøren eller direkte til innholdsleverandøren. Kunden kan bringe klagen inn for Brukerklagenemnda.

 

2.7 Ansvar

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av TV/mediatjenestene. Personlig informasjon og koder skal oppbevares forsvarlig, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres med Kundens personlige informasjon.

 

3. PVR (Personal Video Recorder)

3.1 Lagret innhold

Leverandøren tar ikke ansvar for bortfall av innhold som er lagret på en PVR som følge av feil i utstyr og/eller programvare. Lagret innhold kan videre bli slettet ved reparasjoner og programvareoppdateringer. Lagret innhold fra en TV-kanal kan bli utilgjengelig fra det tidspunkt den aktuelle TV-kanalen tas ut av den TV-tjenesten Avtalen omfatter.

 

4. Kvalitet og blokkering av signalet

4.1 Kvalitet

Bildekvaliteten på TV-kanaler vil være i den kvalitet som de hentes fra i kilden. Kvaliteten på de enkelte TV-kanaler har ingen sammenheng med den Internetthastighet Kunden abonnerer på.

 

4.2 Blokkering

Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til TV/mediatjenestene som følge av at kringkaster/programleverandøren ikke har de immaterielle rettighetene som er nødvendig for videresending av innholdet til Leverandørens Kunder. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig. Slik blokkering gir ikke Kunden krav på kompensasjon eller erstatning av noen art.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundesenteret vårt og få hjelp til akkurat det du lurer på. Vår kundeservice vil gjerne hjelpe deg med din forespørsel. Kontakt oss via chat, på telefon eller la oss kontakte deg!