Mangler bildefil...

Jobb og karriere

Konsernet TAFJORD har en rekke utfordringer som skal løses i årene fremover - vil du være med?
Mangler bildefil...

Anlegg/utbygging

TAFJORD har en rekke anlegg i regionen og det blir stadig bygget flere.
Mangler bildefil...

Skole

TAFJORD ønsker at oppvoksende generasjoner skal ha et forhold til virksomheten vår.
Mangler bildefil...

Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra TAFJORD
Mangler bildefil...

Samfunnsbidrag

I tillegg til et positivt samfunnsbidrag gjennom produksjon av fornybar energi og effektiv energidistribusjon, bidrar også TAFJORD innenfor kultur og idrett.
Mangler bildefil...

Miljøprofil

TAFJORD har som et av sine overordnede mål å "være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål."