Hvordan kan jeg bruke min egen trådløse ruter eller brannvegg?

Vi kan bridge hjemmesentralen slik at ditt internett-signal går utenom hjemmesentralen sin egen ruter/brannveggfunksjon. Aktivering av bridgemode kan gjøres på Min side.

Når bridge mode er aktivert kobles ethernetkabelen fra internett-porten på hjemmesentralen direkte til din egen ruter på wan/internett-port. Din egen ruter må så restartes/omstartes. 

Når hjemmesentralen står i bridgemode vil det trådløse nettverket bli slått av på denne. Etter bridging av hjemmesentralen vil internettlampen på denne lyse rødt.