Hvorfor har jeg fått melding om at internettlinjen min er stengt grunnet spam?

Utsendelse av store mengder spam skyldes vanligvis virusinfisert maskin på nettet. For å hindre spredning av dette stenger vi nettverk som er rammet, så snart det oppdages.

De som er rammet bør snarest kontrollere alle maskiner på nettverket med en oppdatert virusscanner, samt kontrollere at ingen andre har tilgang til nettet via f.eks. åpent trådløst nettverk.

Spam kan også skyldes misbruk av e-post eller proxy-server som ikke er tilstrekkelig sikret mot bruk av andre. Har du slike maskiner på nettet, kontrollerer du de også.

Når du mener at utsendelsen av e-post er stoppet, sender du oss en melding om dette, så åpner vi nettverket igjen.