Hvorfor har jeg problemer med internetthastigheten?

Vi vil be deg gjøre følgende:

 1. Koble fra alt annet utstyr på lan siden, (router, switch, trådløst aksesspunkt o.l.).
 2. Deaktivere trådløs sender på hjemmesentralen.
 3. Koble 1. stk. pc direkte i Internett porten på hjemmesentralen med kort nettverkskabel av god kvalitet.
 4. Kontrollèr at det ikke kjøres båndbreddekrevende programmer på maskinen det testes med, (torrentprogrammer, spotify, eller lignende).
 5. Gå inn på hastighetstesten og ta minst 3 hastighetstester der,se link lengre nede.
 6. Om problemet vedvarer, forsøk å resette modem. (Stikk en spiss gjenstand inn i det lille hullet på baksiden av hjemmesentralen, og hold inne i 12 sekunder mens modemet er på.
  Gi så hjemmesentralen inntil 10 minutter på å laste konfigureringen og komme seg på nett på nytt).
 7. Ta nye hastighetstester, se link under
 8. Om problemet vedvarer, velg emne "hastighet" på skjemaet under og informer om følgende:
  Brukes det fildelingsprogrammer på linjen?
  Gjentar feilen seg og i så fall hvor ofte
  Brukes det annet utstyr enn vårt på linja, og i så fall hvilket?

Sjekke hastigheten din her