Kan jeg angre på inngått avtale med annen fiberleverandør?

Har du inngått avtale med en annen fiberleverandør, men fortsatt ikke fått levert, er det ikke for sent å snu. Hvis du har bestilt fiber fra en fiberleverandør for mer enn 9 mnd siden, eller du ikke har mottatt ordrebekreftelse/angrerettskjema, skal du kunne trekke deg fra avtalen uten at det koster deg noe.

I følge forbrukertilsynets bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere, sier punkt 6.3.3.2; «I kontrakter som forutsetter utbygging av ny infrastruktur starter bindingstiden å løpe ved levering av tjenesten, men senest 9 måneder etter avtaleinngåelse. Skyldes manglende levering innen 9 måneder hindring utenfor tilbyderens kontroll som tilbyderen ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av, starter bindingstiden å løpe ved utgangen av fristforlengelsen tilbyderen på denne bakgrunn har krevd.»

Angrerettloven pålegger næringsdrivende å gi forbrukeren en avtalebekreftelse hvor alle opplysninger er listet opp, samt et angreskjema. Brudd på dette vil kunne føre til at angrefristen utvides opp til 12 måneder, eller at forbrukeren ikke lenger har plikt til å betale.

Det er derfor viktig at du ikke betaler eventuelle bruddgebyrer, om du blir bedt om dette.