Jeg har bestilt fiber i et område som er utbygd

Planlegging
Fiberen ligger allerede klar i tomtegrensa di. Du vil motta informasjon fra vår planavdeling på hvor fiberen ligger, og hvor du må legge fiberrøret fra. Se info under. 

Egeninnsats
Avtalt egeninnsats må være utført før oppkobling finner sted. Du vil motta informasjon om tidsperiode og hvordan egeninnsatsen skal utføres. De som har strømkabelen strukket i luft, skal også ha fiberkabelen i luft, og trenger ikke utføre egeninnsats. 

Egeninnsatsen består av å grave ned fiberrøret fra anvist punkt i tomtegrense, og inn til husvegg. Røret skal graves minimum 30 cm ned i bakken. 
Så snart egeninnsatsen er utført må du gi beskjed til utbygger. Deretter vil montøren ta kontakt for oppkobling. 

Montering og oppkobling
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt i denne fasen.
Montør kommer hjem til deg og installerer en hjemmesentral på avtalt sted i boligen. Fiberen vil da blåses gjennom fiberrørene og kobles opp til hjemmesentralen inne i boligen din. Når dette er gjort, er alt klart for å motta de bestilte produktene - internett, TV og telefoni.

Estimert leveringstid til allerede utbygd område er 3-5 uker.