Jeg har bestilt fiber i et område som ikke er ferdig utbygd

Planlegging
For å bygge ut fiber i et område er vi avhengig av at interessen er stor nok for at det skal kunne bygges ut. Når vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger, starter planleggingen av føringsveier for fiberen slik at den kommer frem til alle som har bestilt. 

Utbygging
I denne fasen bygger vi den nødvendige infrastrukturen og fører fiberkabelen frem til din tomtegrense. Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned eller henge sammen med strømkabelen i luft.

Egeninnsats
Avtalt egeninnsats må være utført før oppkobling finner sted. Du vil motta informasjon om tidsperiode og hvordan egeninnsatsen skal utføres. De som har strømkabelen strukket i luft, skal også ha fiberkabelen i luft, og trenger ikke utføre egeninnsats. 

Så snart egeninnsatsen er utført må du gi beskjed til utbygger. Deretter vil montøren ta kontakt for oppkobling. 

Montering og oppkobling
Den fysiske installasjonene i din bolig vil bli foretatt i denne fasen.
Montør kommer hjem til deg og installerer en hjemmesentral på avtalt sted i boligen. Fiberen vil da blåses gjennom fiberrørene og kobles opp til hjemmesentralen inne i boligen din. Når dette er gjort, er alt klart for å motta de bestilte produktene - internett, TV og telefoni.