Hvor bør WiFi-senderen plasseres?

WiFi-senderen bør plasseres på et åpent sted sentralt i boligen, gjerne litt opp fra gulvet. For eksempel på en hylle eller TV-reol. Da slipper WiFi-signalene å trenge gjennom møbler og andre hindringer.

Lær mer om plassering av WiFi-senderen

Hvor du plasserer WiFi-senderen har stor påvirkning på WiFi-signalet


Når du har fiber fra oss har du fått montert en hjemmesentral/fibermodem med innebygget ruter og WiFi. Ofte kan den være plassert et sted som gjør det vanskelig for signalene å nå ut til hele boligen din. Signalet blir svakere over avstand og svekkes ytterligere når det må passere gjennom betong, murstein, møbler og andre hindringer. Har du behov for bedre signal anbefaler WiFi-forsterkere. 

Plasser forsterkerne på et åpent sted i boligen din. Helst opp fra gulvet, for eksempel på en hylle. Ideelt sett bør den stå et sentral sted i ansiktshøyde. For best mulig signal anbefaler vi at du legger en nettverkskabel fra hjemmesentralen til forsterkeren. Har du TV kan du legge en ny nettverkskabelen fra ruteren til TV-boksen.

 

Ta deg tid til å prøve ut ulike plasseringer, løsningen kan være rett rundt hjørnet

Er du usikker på om plasseringen av WiFi-senderen er riktig kan det være lurt å teste ut forskjellige plasseringer. Prøv å flytte den fra rom til rom og test signalet. Kanskje har naborommet færre signalhindringer og er et bedre egnet sted for å få bedre dekning.
Dette gjelder også for forsterkere.

 

Hva er fordelen med WiFi-forsterkere (mesh extenders)?

Jo lenger unna ruteren er, desto svakere blir signalet. Men med en WiFi-forsterker har du flere WiFi-punkt i boligen, og du får et sterkere signal. 

 

 

Lær mer om Mesh extenders

Redningen kan være å bygge ut nettverket med WiFi-forsterkere


Har du en stor bolig, eller ikke kan flytte WiFi-ruteren, kan det være lurt å bygge ut nettverket med en eller flere WiFi-forsterkere (mesh extenders).

Hvor mange Wifi-punkter trenger du?

Hvor mange WiFi-forsterkere du trenger er avhengig av størrelsen på boligen og antall etasjer. WiFi påvirkes av mange faktorer og derfor finnes det ingen fasit. Boligens byggemateriale og arkitektoniske utforming kan spille en stor rolle.

WiFi-forsterkere fungerer best når de ikke er mer enn to rom fra hverandre. Hvis den ene enden av boligen har dårlig signal, bør du ikke plassere WiFi-forsterkeren i denne enden. Plasser den i stedet mellom de to punktene.

Med flere WiFi-forsterkere blir det lettere å plassere disse riktig, unngå hindringer og oppnå maksimal effekt. Veiledende anbefaling kan være at boliger mellom 80-170 m2 trenger 3 Wifi-forsterkere. 170-250m2 vil trenger 3-6 basert på antall etasjer og boligens arkitektoniske utforming.